DZPUCK.262.033.2020

Znak: 
DZPUCK.262.033.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników do oznaczania leków immunosupresyjnych kompatybilnych z aparatem Cobas 6000 firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.