DZPUCK.262.035.2020

Znak: 
DZPUCK.262.035.2020
Przedmiot zamówienia: 
„Dostawa zamkniętego systemu jednorazowego użytku do pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową wraz z dzierżawą elektronicznego czytnika do OB i statywów do probówek laboratoryjnych.”
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12763/details