DZPUCK.262.047.2020

Znak: 
DZPUCK.262.047.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa – wyrobów medycznych i leków (leczenie EB) nr DZPUCK.262.047.2020
Uwagi: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=17553