DZPUCK.262.053.2020

Znak: 
DZPUCK.262.053.2020
Przedmiot zamówienia: 
Modernizacja i remont pomieszczeń CSK w latach 2020/2021
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/14134/details