DZPUCK.262.055.2020

Znak: 
DZPUCK.262.055.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi z różnicowaniem krwinek białych na min. 5 populacji, oznaczaniem retikulocytów i erytroblastów wraz z dzierżawą analizatora i urządzeń pomocniczych dla UCK WUM, CSK w Warszawie na okres 12 miesięcy
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=19445