DZPUCK.262.071.2020

Znak: 
DZPUCK.262.071.2020
Przedmiot zamówienia: 
Zakup i dostawa preparatów do czyszczenia, dezynfekcji aparatów do hemodializ i hemofiltracji do trzech lokalizacji UCK WUM
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16024/details