DZPUCK.262.090.2020

Znak: 
DZPUCK.262.090.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych kompatybilnych z systemem Agilent SureScan Dx Microarray Scanner oraz systemem TapeStation Instrument 4200 w podziale na 2 części.
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=20984