DZPUCK.262.099.2020

Znak: 
DZPUCK.262.099.2020
Przedmiot zamówienia: 
Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji oraz dzierżawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej oraz innego asortymentu dla UCK WUM
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16898/details