DZPUCK.262.101.2020

Znak: 
DZPUCK.262.101.2020
Przedmiot zamówienia: 
DOKOŃCZENIE ROZBUDOWY BUDYNKU KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I KARDIOLOGII, MIESZCZĄCEJ SIĘ W PAWILONIE NR. 3, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „SPECJALISTYCZNA KARDIOLOGIA W SZPITALU KLINICZNYM DZIECIĄTKA JEZUS W WARSZAWIE ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY ZDROWOTNE POPULACJI”

04.08.2020 r.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z załącznikiem zamieszczonym na stronie internetowej.