DZPUCK.262.105.2020

Znak: 
DZPUCK.262.105.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa elektrod bipolarnych do zabiegów ablacji kardiochirurgicznej wraz z dzierżawą generatora i osprzętu niezbędnego do wykonania 40 ablacji kardiochirurgicznych.
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22119