DZPUCK.262.106.2020

Znak: 
DZPUCK.262.106.2020
Przedmiot zamówienia: 
Usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla zakładów leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/