DZPUCK.262.120.2020

Znak: 
DZPUCK.262.120.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa jednorazowych sterylnych bipolarnych sond do ablacji zwężeń łagodnych i złośliwych dróg żółciowych i trzustkowych
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/23765