DZPUCK.262.130.2020

Znak: 
DZPUCK.262.130.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wyrobów medycznych – sond do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), prowadników do pomiaru FFR wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń na potrzeby Pracowni Hemodynamiki SKDJ
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl