DZPUCK.262.137.2020

Znak: 
DZPUCK.262.137.2020
Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18470/details