DZPUCK.262.153.2020

Znak: 
DZPUCK.262.153.2020
Przedmiot zamówienia: 
Usługa sprzątania pomieszczeń i powierzchni UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/26077