DZPUCK.262.163.2020

Znak: 
DZPUCK.262.163.2020
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników do prowadzenia badań metodą elektroforetyczną we krwi i surowicy, metodą immunofiksacji w surowicy krwi, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym wraz z dzierżawą zespołu urządzeń
Uwagi: 
https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21456/details