Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.95.2019 Unowocześnienie połączeń sieciowych, obrazu video z bronchoskopii i torakoskopii Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP/270/60/16 Usługa całodobowego utrzymania czystości
DZP.262.79.2017 Usługa całodobowego utrzymania czystości
DZP.262.146.2019 Usługa konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach: Centralnego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2
DZP.262.119.2018 Usługa naprawy sprzętu do diagnostyki endoskopowej firmy Olympus Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert
DZP/270/69/16 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZPUCK.262.067.2020 Usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZP.262.186.2019 Usługa opieki serwisowej i gwarancyjnej oraz usługa opieki konsultacyjnej nad systemem Simple.ERP użytkowanym w UCK WUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZP/270/102/16 usługa serwisowa – automatyka drzwiowa drzwi przesuwnych i uchylnych z wyposażeniem – Blok Operacyjny, Oddziały SP CSK
DZP/270/107/16 Usługa serwisowa aparatów do znieczulenia ogólnego, respiratorów – 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony