Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.104.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 5 pakietów
DZP.262.104.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego, specjalistycznego sprzętu kardiologicznego i narzędzi chirurgicznych - 19 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.104.2019 zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w zakresie w podziale na 2 pakiety (części): Pakiet (część) 1 – Sprzęt komputerowy, Pakiet (część) 2 – Zestawy do analizy obrazów DICOM wraz z licencjami Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r. o godz. 10:00
DZP.262.105.2018 Dostawa preparatów i sprzętu do prowadzenia żywienia dojelitowego w warunkach domowych wraz z transportem do miejsca zamieszkania.
DZP.262.106.2018 Dostawa artykułów medycznych, opasek do rurek tracheostomijnych i bielizny szpitalnej - 5 pakietów
DZP.262.107.2017 Dostawa staplerów, sprzętu laparoskopowego oraz drobnego sprzętu medycznego - 8 pakietów
DZP.262.107.2018 Dostawa radiofarmaceutyków oraz FDG – 6 pakietów.
DZP.262.107.2019 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 2 części - Pazopanibum i Alirocumabum Zawiadomienie o wynikach postępowania w części 1 (Pazopanibum)
DZP.262.108.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety.
DZP.262.108.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 52 pakiety

Strony