Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.128.2017 Dostawa produktów leczniczych - 5 pakietów
DZP.262.129.2017 Dostawa i montaż sprężarek powietrza medycznego Przesunięcie terminu składania ofert, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert
DZP.262.129.2018 Dostawa produktów leczniczych - 2 pakiety
DZP.262.130.2017 Dzierżawa respiratorów i koncentratorów tlenowych – 2 pakiety
DZP.262.130.2018 Dostawa klejów chirurgicznych - 5 pakietów
DZP.262.130.2019 Dostawa mikroskopu badawczego z kontrastem fazowym i torem wizyjnym wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi urządzeń dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.131.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – 11 pakietów
DZP.262.131.2019 Dostawa produktu leczniczego Daratumumabum Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.13.2018 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 10 pakietów
DZP.262.13.2019 Dostawa świeżego drobiu Termin składania ofert 04.04.2019 r. do godz. 12:00

Strony