Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZPUCK.262.160.2020 Zakup oraz dostawa staplerów wraz z ładunkami do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21622/details
DZP.262.41.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w podziale na 7 części
DZP.262.09.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli - 5 części
DZPUCK.262.002.2020 Zakup i dostawa wyrobów medycznych do zabiegów terapii ciągłej nerkozastępczej wraz z dzierżawą 9 aparatów do trzech lokalizacji UCK WUM
DZPUCK.262.036.2020 Zakup i dostawa środków kontrastowych na 12 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11792/details
DZP.262.101.2019 Zakup i dostawa stołu zabiegowego 1 szt. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP/100/KT/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego do dializ Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1651
DZPUCK.262.157.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21143/details
DZPUCK.262.146.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20162/details
DZPUCK.262.116.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18188/details

Strony