Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZP/270/06/17 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i rękawic - 7 pakietów
DZP.262.97.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety
DZP.262.175.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 17 pakietów
DZP.262.174.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 12 pakietów
DZP.262.154.2018 Dostawa drobnego sprzętu kardiologicznego, zestawów do drenażu, systemów do zamykania mostka, oksygenatorów wraz z osprzętem, strzyżarek oraz sprzętu endoskopowego i radiologicznego – 10 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.143.2017 Dostawa dozowników tlenowych i regulatorów ssania Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZPUCK.262.040.2020 Dostawa diet do żywienia dojelitowego, linii do podaży wraz z dzierżawą pomp (w podziale na 2 Pakiety).
DZP.262.152.2019 Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.25.2017 Dostawa cewników do trombektomii mechanicznej wraz z dzierżawą systemu oraz specjalistycznego sprzętu neuroradiologicznego do embolizacji zmian naczyniowych mózgu i rdzenia – 2 pakiety
DZP.262.18.2018 Dostawa cewników balonowych radiologicznych, zestawów do drenażu przezskórnego oraz specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 3 pakiety

Strony