Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.105.2018 Dostawa preparatów i sprzętu do prowadzenia żywienia dojelitowego w warunkach domowych wraz z transportem do miejsca zamieszkania.
DZP.262.104.2019 zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego w zakresie w podziale na 2 pakiety (części): Pakiet (część) 1 – Sprzęt komputerowy, Pakiet (część) 2 – Zestawy do analizy obrazów DICOM wraz z licencjami Termin składania ofert upływa dnia 15.07.2019 r. o godz. 10:00
DZP.262.104.2018 Dostawa drobnego sprzętu medycznego, specjalistycznego sprzętu kardiologicznego i narzędzi chirurgicznych - 19 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.104.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 5 pakietów
DZP.262.103.2019 Usługi transportu pacjentów DSK UCK WUM i usługi transportu pacjentów UCK WUM (DSK, CSK, SK DJ)
DZP.262.103.2018 Dostawa materiałów szewnych - 2 pakiety
DZP.262.103.2017 Dostawa produktów leczniczych 24 pakiety
DZP.262.102.2018 Dostawa produktu leczniczego - Eltrombopagum.
DZP.262.102.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz pojemników transferowych - 4 pakiety
DZP.262.10.2019 Dostawa opatrunków w podziale na 17 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane

Strony