Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.06.2019 Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych w podziale na 29 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.08.2019 Dostawa Generatora Ge/Ga wraz z eluentem do Generatora Ge/Ga
DZP.262.09.2019 Zakup i montaż specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli - 5 części
DZP.262.100.2017 Dostawa rękawic chirurgicznych, drenów, obłożeń oraz serwet - 5 pakietów.
DZP.262.100.2018 Dostawa probówek z odczynnikami do pobierania krwi do badań i akcesoria laboratoryjne
DZP.262.100.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy Unieważnienie postępowania
DZP.262.101.2017 Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą cytometru przepływowego wyposażonego w trzy lasery
DZP.262.101.2018 Dostawa produktu leczniczego - Ibrutinibum.
DZP.262.101.2019 Zakup i dostawa stołu zabiegowego 1 szt. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.10.2018 Dostawa implantów ślimakowych i słuchowych oraz protez głosowych – 3 pakiety

Strony