Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.106.2018 Dostawa artykułów medycznych, opasek do rurek tracheostomijnych i bielizny szpitalnej - 5 pakietów
DZP.262.107.2017 Dostawa staplerów, sprzętu laparoskopowego oraz drobnego sprzętu medycznego - 8 pakietów
DZP.262.107.2018 Dostawa radiofarmaceutyków oraz FDG – 6 pakietów.
DZP.262.107.2019 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 2 części - Pazopanibum i Alirocumabum Zawiadomienie o wynikach postępowania w części 1 (Pazopanibum)
DZP.262.108.2017 Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego - 2 pakiety.
DZP.262.108.2018 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych 52 pakiety
DZP.262.108.2019 Dostawa produktów leczniczych - Eltrombopagum Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.109.2018 Dostawa kleju tkankowego i środków do stosowania w automatycznych myjniach endoskopowych – 3 pakiety.
DZP.262.109.2019 Dostawa produktów leczniczych - Pomalidomidum Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
DZP.262.111.2017 Dostawa zestawów do nakłucia tętnicy udowej i promieniowej oraz mikrocewników do zabiegów angioplastyki - 2 pakiety

Strony