Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZP/270/87/16 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK
DZPUCK.262.032.2021 Usługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/28086/details
DZP/270/89/16 Usługa serwisowa aparatury do diagnostyki obrazowej – aparaty RTG, USG – 7 pakietów
DZP/270/117/16 Usługa serwisowa aparatury do diagnostyki obrazowej – aparaty RTG, USG – 3 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/107/16 Usługa serwisowa aparatów do znieczulenia ogólnego, respiratorów – 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP/270/102/16 usługa serwisowa – automatyka drzwiowa drzwi przesuwnych i uchylnych z wyposażeniem – Blok Operacyjny, Oddziały SP CSK
DZP.262.186.2019 Usługa opieki serwisowej i gwarancyjnej oraz usługa opieki konsultacyjnej nad systemem Simple.ERP użytkowanym w UCK WUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZPUCK.262.067.2020 Usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZP/270/69/16 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.119.2018 Usługa naprawy sprzętu do diagnostyki endoskopowej firmy Olympus Zmiana terminu wpłaty wadium, składania i otwarcia ofert

Strony