Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
RejZamPub/79/2018 Dostawa rękawiczek medycznych dla SPDSK Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
REJZAMPUB/84/2018 Dostawa produktów leczniczych dla SPDSK w Warszawie Wcześniejsze informacje odnośnie postępowania na stronie: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
RejZamPub/85/2018 Dostawa gazów medycznych i technicznych dla SPDSK w Warszawie wczesnieja część postępownia pod linkiem http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html
UCKWUM.262.051.2020 Dostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa środowiska terminalowego

Strony