Lista dialogów technicznych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.02.DT.2018 Przedstawienia koncepcji połączenia systemów ERP dla konsolidowanych jednostek UCK. Rozszerzenie lub zakup.
DZP.262.01.DT.2018 Przedstawienie Koncepcji połączenia systemów LIS dla konsolidowanych jednostek UCK. Rozszerzenie lub zakup.