DZP.262.30.2017

Znak: 
DZP.262.30.2017
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonania oznaczeń parametrów gazometrycznych, elektrolitów i metabolitów wraz z dzierżawą 7 analizatorów
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium