DZP/270/184/16

Znak: 
DZP/270/184/16
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń parametrów układu krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatora podstawowego i zapasowego