DZP/270/74/16

Znak: 
DZP/270/74/16
Przedmiot zamówienia: 
Usługa serwisu pogwarancyjnego CliniNET oraz modułów posiadanych przez Zamawiającego
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium