DZP/270/87/16

Znak: 
DZP/270/87/16
Przedmiot zamówienia: 
Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK