Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.106.2018 Dostawa artykułów medycznych, opasek do rurek tracheostomijnych i bielizny szpitalnej - 5 pakietów
DZPUCK.262.075.2020 Dostawa artykułów spożywczych nr DZPUCK.262.075.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16330/details
DZPUCK.262.024.2020 Dostawa asortymentu jednorazowego użytku wraz z dzierżawą 2 urządzeń do podawania kontrastu https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=18280
DZP.262.70.2017 Dostawa cewników balonowych - 3 pakiety
DZP.262.18.2018 Dostawa cewników balonowych radiologicznych, zestawów do drenażu przezskórnego oraz specjalistycznego sprzętu radiologicznego – 3 pakiety
DZP.262.25.2017 Dostawa cewników do trombektomii mechanicznej wraz z dzierżawą systemu oraz specjalistycznego sprzętu neuroradiologicznego do embolizacji zmian naczyniowych mózgu i rdzenia – 2 pakiety
DZP.262.152.2019 Dostawa cytometru przepływowego z wyposażeniem dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZPUCK.262.040.2020 Dostawa diet do żywienia dojelitowego, linii do podaży wraz z dzierżawą pomp (w podziale na 2 Pakiety).
DZP.262.143.2017 Dostawa dozowników tlenowych i regulatorów ssania Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.154.2018 Dostawa drobnego sprzętu kardiologicznego, zestawów do drenażu, systemów do zamykania mostka, oksygenatorów wraz z osprzętem, strzyżarek oraz sprzętu endoskopowego i radiologicznego – 10 pakietów. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium

Strony