Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZP.262.75.2018 Dostawa worków foliowych
DZP/270/180/16 Dostawa worków foliowych
DZP.262.80.2019 Dostawa worków do żywienia pozajelitowego w podziale na 10 części Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.161.2019 Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej wraz z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej do obiektów UCK WUM
DZP.262.190.2017 Dostawa wkładów do pompy centryfugalnej oraz zastawek serca - 2 pakiety
DZP.262.83.2017 Dostawa wierteł i frezów do specjalistycznych wiertarek szybkoobrotowych - 3 pakiety.
DZP.262.149.2018 Dostawa wierteł i frezów - 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.30.2019 Dostawa wędlin Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.28.2019 Dostawa warzyw i owoców świeżych, mrożonych i warzyw konserwowych Zawiadomienie o wynikach postępowania w części 1 (Warzywa i owoce świeże)
DZPUCK.262.122.2020 Dostawa urządzenia do Real Time PCR, pojemników do przechowywania i transportu narządów w hipotermii prostej (cooler box) ze stałym pomiarem i rejestrowaniem temperatury w podziale na pakiety NR DZPUCK.262.122.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22227

Strony