Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZP.262.146.2019 Usługa konserwacji oraz napraw dźwigów w budynkach: Centralnego Szpitala Klinicznego i Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2
DZP/270/60/16 Usługa całodobowego utrzymania czystości
DZP.262.79.2017 Usługa całodobowego utrzymania czystości
DZP.262.95.2019 Unowocześnienie połączeń sieciowych, obrazu video z bronchoskopii i torakoskopii Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.115.2019 UBEZPIECZENIE MIENIA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Postępowanie dostępne pod adresem: http://www.eib.com.pl/ w zakładce przetargi
DZPUCK.262.038.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK
DZPUCK.262.028.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Dzieciątka Jezus UCK WUM w lokalizacji Lindleya 4, 02-005 Warszawa. Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1
DZP.262.155.2019 Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta oraz dostawa kardiomonitorów mobilnych dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części
DZP.262.215.2019 Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZPUCK.262.010.2020 Rozbudowa plikowej macierzy dyskowej i systemu pamięci centralnej na potrzeby diagnostyki obrazowej

Strony