Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.108.2019 Dostawa produktów leczniczych - Eltrombopagum Zawiadomienie o wynikach postępowania
DZP.262.109.2018 Dostawa kleju tkankowego i środków do stosowania w automatycznych myjniach endoskopowych – 3 pakiety.
DZP.262.109.2019 Dostawa produktów leczniczych - Pomalidomidum Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
DZP.262.111.2017 Dostawa zestawów do nakłucia tętnicy udowej i promieniowej oraz mikrocewników do zabiegów angioplastyki - 2 pakiety
DZP.262.111.2018 Dostawa zestawów do nefrostomii oraz neuroradiologicznego sprzętu specjalistycznego do embolizacji tętniaków mózgu – 2 pakiety.
DZP.262.11.2018 Dostawa pincet bipolarnych, kabla do pincet, osłon na głowicę USG, retraktorów do ran chirurgicznych oraz masek do tlenoterapii - 4 pakiety. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.113.2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora - 9 pakietów Zmiana nazwy przedmiotu zamówienia, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.113.2019 Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0029/16 dla Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii UCK WUM w zakresie: Pakiet (Część) 1: Sprzęt komputerowy, Pakiet (Część) 2 Sprzęt serwerowy
DZP.262.114.2018 Dostawa sprzętu medycznego - 10 pakietów
DZP.262.115.2018 Dostawa obłożeń jednorazowych do zabiegów kardiochirurgicznych typu by-pass oraz implantów chirurgicznych - 3 pakiety.

Strony