Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj rosnąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.011.2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych, zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla UCK WUM
DZPUCK.262.010.2020 Rozbudowa plikowej macierzy dyskowej i systemu pamięci centralnej na potrzeby diagnostyki obrazowej
DZPUCK.262.006.2020 Dostawa odczynników do badań z zakresu diagnostyki alergologicznej wraz z dzierżawą niezbędnego sprzętu. https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZPUCK.262.002.2020 Zakup i dostawa wyrobów medycznych do zabiegów terapii ciągłej nerkozastępczej wraz z dzierżawą 9 aparatów do trzech lokalizacji UCK WUM
DZP/DZPUCK.262.092.2020 Dostawa i montaż 6 sztuk dźwigów wraz z demontażem dźwigów podlegających wymianie NR DZP/DZPUCK.262.092.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22039
DZP/80/IJ/2018 Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem:http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1633
DZP/270/96/16 Dostawa produktów leczniczych 15 pakietów
DZP/270/95/16 Dostawa elektrod do systemu CARTO - 2 pakiety
DZP/270/94/16 Dostawa sprzętu medycznego- 3 pakiety
DZP/270/93/16 Dostawa zestawów do nakłucia naczyń oraz stentów - 3 pakiety

Strony