Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.155.2019 Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta oraz dostawa kardiomonitorów mobilnych dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części
DZP.262.156.2017 Dostawa zestawów do dializy domowej CADO i ADO.
DZP.262.156.2018 Dostawa jednorazowych ustników papierowych do spirometru Lungtest, torebek na płyny, papieru do aparatu EKG, igieł iniekcyjnych - 5 pakietów Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.157.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - 10 pakietów
DZP.262.159.2017 Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych - 5 pakietów
DZP.262.160.2017 Dostawa protez naczyniowych- 2 pakiety.
DZP.262.160.2018 Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia białaczek - 5 pakietów
DZP.262.161.2017 Dostawa sprzętu endoskopowego – 10 pakietów
DZP.262.161.2018 Dostawa artykułów higienicznych
DZP.262.161.2019 Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej wraz z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej do obiektów UCK WUM

Strony