DZPUCK.262.159.2020

Znak: 
DZPUCK.262.159.2020
Przedmiot zamówienia: 
„Przeprowadzenie audytu prawnego w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych u Zamawiającego”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Ogłoszeniu o zamówieniu.