DZP.262.156.2018

Znak: 
DZP.262.156.2018
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa jednorazowych ustników papierowych do spirometru Lungtest, torebek na płyny, papieru do aparatu EKG, igieł iniekcyjnych - 5 pakietów
Uwagi: 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium