Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP.262.145.2018 Remont Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii wraz z przebudową pomieszczeń Apteki Szpitalnej na pracownię leków cytostatycznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.26.2018 Remont pomieszczeń Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii piętro V blok D
DZP.262.91.2017 Remont pomieszczeń piwnic bloku B i D
DZP.262.166.2017 Remont sal dydaktycznych
DZPUCK.262.010.2020 Rozbudowa plikowej macierzy dyskowej i systemu pamięci centralnej na potrzeby diagnostyki obrazowej
DZP.262.215.2019 Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019”
DZP.262.155.2019 Rozbudowa systemu monitorowania pacjenta oraz dostawa kardiomonitorów mobilnych dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w ramach konkursu MZ „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019” w podziale na części
DZPUCK.262.028.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitala Dzieciątka Jezus UCK WUM w lokalizacji Lindleya 4, 02-005 Warszawa. Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie części nr 1
DZPUCK.262.038.2020 Świadczenie usług transportu sanitarnego dla Szpitali UCK
DZP.262.115.2019 UBEZPIECZENIE MIENIA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Postępowanie dostępne pod adresem: http://www.eib.com.pl/ w zakładce przetargi

Strony