Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZP/270/117/16 Usługa serwisowa aparatury do diagnostyki obrazowej – aparaty RTG, USG – 3 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
DZP/270/89/16 Usługa serwisowa aparatury do diagnostyki obrazowej – aparaty RTG, USG – 7 pakietów
DZPUCK.262.032.2021 Usługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/28086/details
DZP/270/87/16 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK
DZP/270/68/16 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanego w SP CSK – 2 pakiety
DZP.262.64.2018 Usługa serwisowa urządzeń zasilania gwarantowanego (awaryjnego) zainstalowanych w SPCSK – 2 pakiety.
DZP/270/74/16 Usługa serwisu pogwarancyjnego CliniNET oraz modułów posiadanych przez Zamawiającego Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZPUCK.262.153.2020 Usługa sprzątania pomieszczeń i powierzchni UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/26077
DZPUCK.262.104.2020 Usługa transportu sanitarnego i transportu posiłków dla UCK WUM nr DZPUCK.262.104.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22840
DZPUCK.262.102.2020 Usługa uruchomienia oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą konfiguracji oprogramowania w lokalizacji SKDJ UCK WUM

Strony