Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZPUCK.262.149.2020 Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCKWUM, nr DZPUCK.262.149.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25382
DZPUCK.262.106.2020 Usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla zakładów leczniczych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
DZP.262.86.2017 Usługa znakowania radiofarmaceutyków oraz dostawa zestawu pomocniczego do znakowania - 2 pakiety
DZPUCK.262.015.2020 Usługi serwisowe aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12002/details
DZP.262.103.2019 Usługi transportu pacjentów DSK UCK WUM i usługi transportu pacjentów UCK WUM (DSK, CSK, SK DJ)
DZP.262.199.2019 Usługi transportu pacjentów DSK UCK WUM i usługi transportu pacjentów UCK WUM (DSK, CSK, SK DJ).
DZP.262.12.2018 Usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety
DZP.262.23.2018 Usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.98.2018 Usługi transportu sanitarnego karetką „S”
DZPUCK.262.140.2020 Usługi transportu zwłok, nr DZPUCK.262.140.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/24071

Strony