Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Uwagi
DZPUCK.262.071.2020 Zakup i dostawa preparatów do czyszczenia, dezynfekcji aparatów do hemodializ i hemofiltracji do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16024/details
DZPUCK.262.161.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych do trzech lokalizacji UCK WUM w podziale na części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21500/details
DZPUCK.262.093.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18107/details
DZPUCK.262.020.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/12289/details
DZPUCK.262.116.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18188/details
DZPUCK.262.146.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20162/details
DZPUCK.262.157.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21143/details
DZP/100/KT/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego do dializ Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1651
DZP.262.101.2019 Zakup i dostawa stołu zabiegowego 1 szt. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZPUCK.262.036.2020 Zakup i dostawa środków kontrastowych na 12 miesięcy https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/11792/details

Strony