Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP/100/KT/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego do dializ Wcześniejsza część postępowania znajduje się pod linkiem: http://www.przetargi.dzieciatkajezus.pl/page2.php?ident=1651
DZP/2262.18.2019 Dostawa albumin, immunoglobulin specjalistycznych oraz ludzkich normalnych do leczenia wtórnych niedoborów odporności, odrzutów przeszczepów, chorób o podłożu immunologicznym w podziale na 14 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.01.2019 Dostawa stent-graftów - 4 pakiety
DZP.262.02.2018 Dostawa produktów leczniczych
DZP.262.02.2019 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 91 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl
DZP.262.03.2019 Dostawa produktu leczniczego - Nusinersenum
DZP.262.04.2018 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wapna sodowanego do pochłaniaczy dwutlenku węgla do aparatów do znieczulenia oraz środków do dezynfekcji – 6 pakietów
DZP.262.04.2019 Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia medycznego – 6 pakietów
DZP.262.05.2019 Dostawa produktów leczniczych i sprzętu do dializy otrzewnowej ADO, CADO i dializy ostrej
DZP.262.06.2018 Dostawa fartuchów do przygotowywania cytostatyków, drobnego sprzętu medycznego oraz zestawów do separatora komórkowego – 4 pakiety

Strony