Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZP.262.101.2017 Dostawa przeciwciał monoklonalnych, odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i zużywalnych wraz z dzierżawą cytometru przepływowego wyposażonego w trzy lasery
DZP.262.101.2018 Dostawa produktu leczniczego - Ibrutinibum.
DZP.262.101.2019 Zakup i dostawa stołu zabiegowego 1 szt. Wybór najkorzystniejszej oferty
DZP.262.10.2018 Dostawa implantów ślimakowych i słuchowych oraz protez głosowych – 3 pakiety
DZP.262.10.2019 Dostawa opatrunków w podziale na 17 części https://uckwum.ezamawiajacy.pl - adres platformy na której postępowanie jest opublikowane
DZP.262.102.2017 Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz pojemników transferowych - 4 pakiety
DZP.262.102.2018 Dostawa produktu leczniczego - Eltrombopagum.
DZP.262.103.2017 Dostawa produktów leczniczych 24 pakiety
DZP.262.103.2018 Dostawa materiałów szewnych - 2 pakiety
DZP.262.103.2019 Usługi transportu pacjentów DSK UCK WUM i usługi transportu pacjentów UCK WUM (DSK, CSK, SK DJ)

Strony