Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.057.2020 Dostawa worków na odpady medyczne nr DZPUCK.262.057.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/19611
DZPUCK.262.058.2020 Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/19313
DZPUCK.262.059.2020 Dostawa hemostatyków w podziale na części, nr DZPUCK.262.059.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=19488
DZPUCK.262.061.2020 Dostawa produktu leczniczego Sevoflurane wraz z dzierżawą parowników do trzech lokalizacji UCK WUM.
DZPUCK.262.063.2020 Dzierżawa aparatury i sprzętu endoskopowego dla Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Ośrodka Pneumonologii Interwencyjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii na okres 5 miesięcy
DZPUCK.262.064.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
DZPUCK.262.067.2020 Usługa opieki serwisowej i bieżącego nadzoru autorskiego nad systemem medycznym CliniNET użytkowanym w UCKWUM Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
DZPUCK.262.069.2020 Zakup i dostawa cementu kostnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15166/details
DZPUCK.262.070.2020 Dostawa haka chirurgicznego
DZPUCK.262.071.2020 Zakup i dostawa preparatów do czyszczenia, dezynfekcji aparatów do hemodializ i hemofiltracji do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/16024/details

Strony