Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.111.2020 Dostawa artykułów gospodarczych, dozowników, baterii, mopów i stelaży, naczyń jednorazowych, dozowników łokciowych, mydła, płynów, Microsystemów, woreczków i saszetek transportowych. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/login (ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT , MODYFIKACJA SIWZ)
DZPUCK.262.113.2020 Dostawa opasek gipsowych i podkładów podgipsowych do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22564
DZPUCK.262.114.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
DZPUCK.262.116.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/18188/details
DZPUCK.262.119.2020 Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego dla UCK WUM, DSK, CSK i SKDJ w Warszawie, DZPUCK.262.119.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20221/details
DZPUCK.262.120.2020 Dostawa jednorazowych sterylnych bipolarnych sond do ablacji zwężeń łagodnych i złośliwych dróg żółciowych i trzustkowych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/23765
DZPUCK.262.121.2020 Dostawa produktu leczniczego Nusinersenum dla UCKWUM stosowanego w ramach programu lekowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20944/details
DZPUCK.262.122.2020 Dostawa urządzenia do Real Time PCR, pojemników do przechowywania i transportu narządów w hipotermii prostej (cooler box) ze stałym pomiarem i rejestrowaniem temperatury w podziale na pakiety NR DZPUCK.262.122.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/22227
DZPUCK.262.124.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/17726/details
DZPUCK.262.125.2020 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/19441/details

Strony