Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.141.2020 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń z zakresu immunologii transfuzjologicznej, wraz z dzierżawą analizatorów automatycznych, systemu manualnego, sprzętu komputerowego do obsługi oprogramowania Pracowni Serologii i Banku Krwi oraz urządzeń pomocniczych na okres 36 miesięcy dla UCK WUM lokalizacja DSK, CSK, SKDJ https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25975
DZPUCK.262.143.2020 Obsługa serwisowa mikroskopów w zakresie okresowych przeglądów technicznych https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20225/details
DZPUCK.262.146.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20162/details
DZPUCK.262.148.2020 Dostawa sprzętu medycznego i wyrobów medycznych: barwników, olejów, kwasów hialuronowych, sond do tonometru iCare Pro, osłonek do sondy UBM Lin50, sond do aparatu USG Aviso, płynów irygacyjnych BSS dla Kliniki Okulistyki SKDJ. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=24956
DZPUCK.262.149.2020 Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCKWUM, nr DZPUCK.262.149.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/25382
DZPUCK.262.150.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego – stentgrafty i łaty naczyniowe. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21096/details
DZPUCK.262.152.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego: implantów, stentgraftów, protez wewnątrzczaszkowych, zastawek kardiologicznych oraz zestawów do implantacji stymulatora bezelektrodowego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20946/details
DZPUCK.262.153.2020 Usługa sprzątania pomieszczeń i powierzchni UCK WUM Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/26077
DZPUCK.262.154.2020 Dostawa wyrobów medycznych – materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21158/details
DZPUCK.262.155.2020 Dostawa środka biobójczego do dezynfekcji pomieszczeń do zastosowania w urządzeniach do wytwarzania suchej mgły https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20542/details

Strony