Lista ogłoszeń przetargowych

Znaksortuj malejąco Przedmiot zamówienia Uwagi
DZPUCK.262.156.2020 Zakup i dostawa leków działających na układ sercowo-naczyniowy (wg ATC grupa C) do trzech lokalizacji UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=25995
DZPUCK.262.157.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21143/details
DZPUCK.262.158.2020 Dostawa elektrod ablacyjnych chłodzonych wraz z dzierżawą systemu ablacyjnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/20297/details
DZPUCK.262.161.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych do trzech lokalizacji UCK WUM w podziale na części. https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21500/details
DZPUCK.262.163.2020 Dostawa odczynników do prowadzenia badań metodą elektroforetyczną we krwi i surowicy, metodą immunofiksacji w surowicy krwi, moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym wraz z dzierżawą zespołu urządzeń https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21456/details
DZPUCK.262.164.2020 Dzierżawa szaf do odzieży operacyjnej dla zakładów leczniczych UCK WUM https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21113/details
DZPUCK.262.166.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/21501/details
RejZamPub/40/2018 DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH DLA SPDSK W WARSZAWIE
REJZAMPUB/67/2018 Dostawa jednorazowych artykułów z fizeliny, podkładów medycznych, prześcieradeł , serwet, ubrań ochronnych jednorazowych jałowych i niejałowych dla SPDSK w Warszawie Poprzednia część postępowania znajduje się pod linkiem http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html?start=11
REJZAMPUB/71/2018 Dostawa strzykawek 3-częściowych kompatybilnych z pompami Alaris Wcześniejsze informacje odnośnie postępowania na stronie: http://bip.spdsk.edu.pl/zamowienia-publiczne-nowe/aktualne-postepowania-przetargowe.html?start=11

Strony