Lista ogłoszeń przetargowych

Znak Przedmiot zamówieniasortuj rosnąco Uwagi
DZPUCK.262.069.2020 Zakup i dostawa cementu kostnego https://uckwum.ezamawiajacy.pl/pn/uckwum/demand/notice/public/15166/details
DZP.262.152.2017 Wymiana sieci cieplnej wysokich parametrów w SP CSK
DZPUCK.262.128.2020 Wykonanie robót budowlanych i prac instalacyjno- montażowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń w celu wykonania adaptacji pomieszczeń i instalacji na potrzeby wstawienia i uruchomienia nowego rezonansu magnetycznego
DZP.262.201.2019 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM.
DZPUCK.262.140.2020 Usługi transportu zwłok, nr DZPUCK.262.140.2020 https://uckwum.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/24071
DZP.262.98.2018 Usługi transportu sanitarnego karetką „S”
DZP.262.23.2018 Usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium
DZP.262.12.2018 Usługi transportu sanitarnego dla SP CSK – 2 pakiety
DZP.262.199.2019 Usługi transportu pacjentów DSK UCK WUM i usługi transportu pacjentów UCK WUM (DSK, CSK, SK DJ).
DZP.262.103.2019 Usługi transportu pacjentów DSK UCK WUM i usługi transportu pacjentów UCK WUM (DSK, CSK, SK DJ)

Strony